Warsztaty ruchowe dla osób 50+

Stowarzyszenie Szanse od października do grudnia 2014r. prowadzi warsztaty ruchowe dla osób w wieku 50+ z terenu Gminy Boguchwała w ramach akcji „Aktywna jesień”.

Zmiana nazwy Stowarzyszenia!

Stowarzyszenie w dniu 27 marca 2014 dokonały zmiany nazwy ze Stowarzyszenia Równe Szanse na Stowarzyszenie Szanse.