Zmiana nazwy Stowarzyszenia!

Stowarzyszenie w dniu 27 marca 2014 dokonały zmiany nazwy ze Stowarzyszenia Równe Szanse na Stowarzyszenie Szanse.