O nas

Naszą misją jest współpraca z wszystkimi, którzy są gotowi na dokonanie pozytywnych zmian.

 

Stowarzyszenie Szanse powstało w lipcu 2010 r. jego pierwotna nazwa to Stowarzyszenie Równe Szanse, która uległa zmianie w 2014 r. Jest ono organizacją pozarządową, skupiającą ludzi pragnących aktywnie działać bez względu na płeć, wiek czy wyznanie, tworząc świadome i aktywne społeczeństwo obywatelskie. Pragniemy włączyć do współpracy i zintegrować wokół Stowarzyszenia wszystkich, którzy dysponują wiedzą, umiejętnościami i gotowością do działania. Jesteśmy zawsze bardzo blisko człowieka, pracujemy z ludźmi i dla ludzi. Chcemy inspirować innych do rozwoju osobistego i społecznego, gdyż zmiana indywidualnej świadomości jest początkiem i Źródłem wszelkich szerszych zmian prowadzących ostatecznie do  podniesienia jakości życia na ziemi.

Podejmujemy współpracę z innymi organizacjami, gdyż przez wspólne działanie możemy szybciej osiągnąć lub przybliżyć przyświecający nam cel.

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WSPÓŁPRACY Z NAMI. ZYSKUJĄC TWOJE WSPARCIE, MOŻEMY ZROBIĆ JESZCZE WIĘCEJ.

 Członkostwo w Stowarzyszeniu Szanse oprócz możliwości działania, realizowania celów Stowarzyszenia, daje także bardziej indywidualne korzyści:

  • niepowtarzalny klimat i atmosferę tworzoną przez grupę ludzi, którzy działają z pasją i zamiłowaniem,
  • aktywne włączenie się w życie kulturowo – społeczne,
  • nawiązanie wartościowych kontaktów,
  • rozwój swojej kariery i doświadczenia zawodowego. 

Chcemy zintegrować wokół Stowarzyszenia osoby dysponujące wiedzą, umiejętnościami i gotowością do działania na rzecz ludzi chętnych skorzystać ze wsparcia i fachowej pomocy na drodze swojego rozwoju.

 

Celem naszych działań jest inspiracja do rozwoju osobistego i społecznego. Jesteśmy motywatorem, wskazujemy kierunki i pomagamy odkryć narzędzia służące:

  • pogłębianiu wiedzy o tym kim jesteśmy i co sobą reprezentujemy,
  • odnieść sukces zarówno na polu zawodowym, jak i w życiu rodzinnym czy społecznym,
  • świadomemu życiu w zgodzie z wyznawanymi wartościami, z poszanowaniem dla innych,
  • rozwijaniu wewnętrznego potencjału i podążaniu drogą spełnienia,
  • poprawie stanu zdrowia i utrzymaniem dobrego samopoczucia na co dzień , 
  • rozwijaniu współodpowiedzialności za stan i przyszłość środowiska i planety.

 

Zmiana indywidualnej świadomości jest początkiem i źródłem wszelkich szerszych zmian.

 


 

–  STATUT STOWARZYSZENIA SZANSE  –

 


 

SPRAWOZDANIA FINANSOWE I MERYTORYCZNE:

Sprawozdanie merytoryczne za 2011 r.
Sprawozdanie finansowe BILANS za 2011 r.

Sprawozdanie merytoryczne za 2012 r.
Sprawozdanie finansowe BILANS za 2012 r.

Sprawozdanie merytoryczne za 2013 r.
Sprawozdanie finansowe BILANS za 2013 r.

Sprawozdanie merytoryczne za 2014 r.
Sprawozdanie finansowe BILANS za 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r.

Sprawozdanie finansowe BILANS za 2015 r.

Sprawozdanie merytoryczne za 2016

Sprawozdanie finansowe BILANS za 2016

Sprawozdanie merytoryczne za 2017

Sprawozdanie finansowe BILANS za 2017