W dniach od 29.07.2019 do 09.08.2019 5 osób, członków (3 uczestniczki, 2 uczestników) Stowarzyszenia Szanse uczestniczyło w drugim kursie w ramach Projektu „Wiedza, kompetencje, innowacje – Rozwój Stowarzyszenia Szanse dzięki doskonaleniu umiejętności kluczowych członków, poprzez ich udział w kursach i job shadowing w instytucjach szkoleniowych w krajach UE”.(Więcej – zakładka „Projekty”)  

Zobacz

W dniach od 20.05 do 31.05.2019, 5 osób, (3 uczestniczki, 2 uczestników), będących członkami Stowarzyszenia SZANSE uczestniczyło w ramach Projektu „Wiedza, kompetencje, innowacje” w kursie języka angielskiego w szkole językowej „am Language Studio” w miejscowości Sliema na Malcie. Kurs odbywał się w małych międzynarodowych grupach. Był to kurs tzw. „kombinowany”, tzn. oprócz tradycyjnych, kilkugodzinnych zajęć z nauczycielem, zawierał również indywidualne lekcje z lektorem.

Zobacz

W dniach od 23.11 do 29.11.2018 jedna uczestniczka, członkini Stowarzyszenia SZANSE w ramach Projektu „Wiedza, kompetencje, innowacje” uczestniczyła w „obserwacji pracy” instytucji VHS Bildungsinstitut VoG w stolicy Niemieckojęzycznej Wspólnoty Belgii – Eupen. „Job – shadowing” umożliwił uczestnictwo w warsztatach dla osób bezrobotnych p.t. „AKTYWNI dla PRACY” – kształcenie – zawód – przyszłość. NOWE DROGI DO RYNKU PRACY poprzez doradztwo, nabywanie kwalifikacji i wykształcenia.

Zobacz

Na przełomie kwietnia i maja 2017 r. 6 członków Stowarzyszenia Szanse uczestniczyło w trzecim kursie w ramach Projektu „Kwalifikacje po EUropejsku” – wzmocnienie kompetencji kluczowych członków Stowarzyszenia SZANSE poprzez edukację w instytucjach szkoleniowych UE.
Był to kurs języka angielskiego, odbywający się w Szkole językowej EASY SCHOOL OF LANGUAGES, która posiada swoją siedzibę w stolicy Malty, Valletta.

Zobacz

W III kwartale 2016 r. 7 członków Stowarzyszenia Szanse uczestniczyło w drugim kursie w ramach Projektu „Kwalifikacje po EUropejsku” – wzmocnienie kompetencji kluczowych członków Stowarzyszenia SZANSE poprzez edukację w instytucjach szkoleniowych UE. Był to kurs z zakresu technologii informatycznych, a treści szkolenia realizowały jedno z zadań przewidzianych w Europejskim Planie Rozwoju Stowarzyszenia Szanse, w którym […]

Zobacz

W ramach Projektu z Programu Erasmus +, Edukacja dorosłych:„Kwalifikacje po EUropejsku” – wzmocnienie kompetencji kluczowych członków Stowarzyszenia SZANSE poprzez edukację w instytucjach szkoleniowych UE, odbyło się pierwsze szkolenie zagraniczne z zakresu European Communication Certificate® . Jedna osoba spośród członków Stowarzyszenia SZANSE uczestniczyła w Szkoleniu z zakresu kompetencji komunikacyjnych: ECo-C – European Communication Certificate®,które odbyło się […]

Zobacz