Konferencja Podsumowująca Projekt „Wiedza, Kompetencje, Innowacje” – Rozwój Stowarzyszenia Szanse dzięki doskonaleniu umiejętności kluczowych członków, poprzez ich udział w kursach i job shadowing w instytucjach szkoleniowych w krajach UE.

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT:

 „Wiedza, Kompetencje, Innowacje” – Rozwój Stowarzyszenia Szanse dzięki doskonaleniu umiejętności kluczowych członków, poprzez ich udział w kursach i job shadowing w instytucjach szkoleniowych w krajach UE.

PROGRAM KONFERENCJI:

16:30   Rozpoczęcie konferencji 

16:45   Przedstawienie Europejskiego Planu Rozwoju Stowarzyszenia SZANSE 

17:00   JOB SHADOWING W BELGII – Nowe doświadczenie Stowarzyszenia SZANSE

17:20   KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA MALCIE

17:40   KURS z zakresu PLATFORMY MOODLE W NIEMCZECH

18:00   Przerwa kawowa i poczęstunek

18:30   Efekty realizacji Projektu: „WIEDZA, KOMPETENCJE, INNOWACJE”

19:00   Dalsze palny rozwoju Stowarzyszenia SZANSE / dyskusja / wnioski

 

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość

Uwaga: Projekt składany był w ramach Programu Erasmus+ , a realizowany jest ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

(Podsumowanie Projektu – materiały upowszechniające ; ulotka, broszura. Zakładka „Publikacje”)

logo