NGO

Podmioty składające się na III sektor charakteryzuje ogromna różnorodność Członków organizacji wspólna, bardzo atrakcyjna tożsamość, która stoi w opozycji do organizacji i osób funkcjonujących w pozostałych sektorach gospodarki (administracja, biznes). Jest ona postrzegana jako znaczący atut i w przyszłości może stać się ważnym elementem wielu dziedzin rozwoju, zwłaszcza że w ostatnich latach nastąpił znaczny przyrost organizacji pozarządowych. Dlatego liczne działania stowarzyszenia Szanse są skierowane właśnie w stronę organizacji pozarządowych i ich członków na terenie województwa podkarpackiego.