Zdrowie

Stan naszego zdrowia ma wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia prywatnego, zawodowego i społecznego. Od naszego samopoczucia zależy poziom naszej aktywności, wydajności oraz satysfakcji z tego co tworzymy i w czym uczestniczy. Dobry stan zdrowia sprawia że częściej się uśmiechamy, jesteśmy bardziej otwarci na otaczający nas świat oraz ludzi, z którymi się spotykamy.

Czytaj więcej

Spółdzielczość Socjalna

Spółdzielnie socjalne to nowatorskie podejście połączenia nowego podmiotu prawnego, działającego na pograniczu działalności gospodarczej i organizacji pożytku publicznego, czyli instytucji produkującej lub wykonującej usługi, jednakże nie koniecznie działającej dla zysku. Głównym założeniem jest aktywizacja osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czytaj więcej

NGO

Podmioty składające się na III sektor charakteryzuje ogromna różnorodność Członków organizacji wspólna, bardzo atrakcyjna tożsamość, która stoi w opozycji do organizacji i osób funkcjonujących w pozostałych sektorach gospodarki (administracja, biznes). Dlatego liczne działania stowarzyszenia Szanse są skierowane właśnie w stronę organizacji pozarządowych i ich członków.

Czytaj więcej

Pośrednictwo Pracy

Nasza oferta jest kierowana głównie dla osób młodych studiujących oraz absolwentów poszukujących pracy poza granicami kraju. Opieramy się na doświadczeniu zdobytym we współpracy międzynarodowej w krajach unii europejskiej. Dokonujemy weryfikacji potencjalnego pracodawcy, sporządzamy tłumaczena dokumentacji rekrutacyjnej oraz wspieramy w wykorzystaniu pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES.

Czytaj więcej

Publikacje

Nasza aktywność odzwierciedla się w publikacjach przekazujących naszą wiedzę i doświadczenie zdobyte w czasie realizacji kolejnych wyznaczonych sobie działań. Teksty w nich zawarte stanowią dokumentację początków funkcjonowania, prezentację partnerów oraz obranych perspektyw rozwoju.

Czytaj więcej

Projekty

Misją stowarzyszenia jest budowanie relacji współpracy i partnerstwa. Celem głównym natomiast propagowanie, rozwijanie i wspieranie wszelkich inicjatyw służących poprawie jakości życia. Włączamy do współpracy specjalistów dysponujących wiedzą, umiejętnościami i gotowością do działania.

Czytaj więcej