Konferencja Podsumowująca Projekt „Kwalifikacje po EUropejsku”

Konferencja poświęcona podsumowaniu działań podjętych podczas realizacji projektu ERASMUS+

Czytaj więcej

Zdrowie

Stan naszego zdrowia ma wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia prywatnego, zawodowego i społecznego. Od naszego samopoczucia zależy poziom naszej aktywności, wydajności oraz satysfakcji z tego co tworzymy i w czym uczestniczy. Dobry stan zdrowia sprawia że częściej się uśmiechamy, jesteśmy bardziej otwarci na otaczający nas świat oraz ludzi, z którymi się spotykamy.

Czytaj więcej

NGO

Podmioty składające się na III sektor charakteryzuje ogromna różnorodność Członków organizacji wspólna, bardzo atrakcyjna tożsamość, która stoi w opozycji do organizacji i osób funkcjonujących w pozostałych sektorach gospodarki (administracja, biznes). Dlatego liczne działania stowarzyszenia Szanse są skierowane właśnie w stronę organizacji pozarządowych i ich członków.

Czytaj więcej

Pośrednictwo Pracy

Nasza oferta jest kierowana głównie dla osób młodych studiujących oraz absolwentów poszukujących pracy poza granicami kraju. Opieramy się na doświadczeniu zdobytym we współpracy międzynarodowej w krajach unii europejskiej. Dokonujemy weryfikacji potencjalnego pracodawcy, sporządzamy tłumaczena dokumentacji rekrutacyjnej oraz wspieramy w wykorzystaniu pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES.

Czytaj więcej

Publikacje

Nasza aktywność odzwierciedla się w publikacjach przekazujących naszą wiedzę i doświadczenie zdobyte w czasie realizacji kolejnych wyznaczonych sobie działań. Teksty w nich zawarte stanowią dokumentację początków funkcjonowania, prezentację partnerów oraz obranych perspektyw rozwoju.

Czytaj więcej

Projekty

Misją stowarzyszenia jest budowanie relacji współpracy i partnerstwa. Celem głównym natomiast propagowanie, rozwijanie i wspieranie wszelkich inicjatyw służących poprawie jakości życia. Włączamy do współpracy specjalistów dysponujących wiedzą, umiejętnościami i gotowością do działania.

Czytaj więcej