W III kwartale 2016 r. 7 członków Stowarzyszenia Szanse uczestniczyło w drugim kursie w ramach Projektu „Kwalifikacje po EUropejsku” – wzmocnienie kompetencji kluczowych członków Stowarzyszenia SZANSE poprzez edukację w instytucjach szkoleniowych UE. Był to kurs z zakresu technologii informatycznych, a treści szkolenia realizowały jedno z zadań przewidzianych w Europejskim Planie Rozwoju Stowarzyszenia Szanse, w którym wskazano potrzebę doskonalenia kompetencji informatycznych członków organizacji.

Więcej informacji można znaleźć w zakładce Pojekty.

 

 

 

P1160574

P1110502

zd

 

P1100624

P1160824

P1100638