Pośrednictwo Pracy

Nasza oferta jest kierowana głównie dla osób młodych studiujących oraz absolwentów poszukujących pracy poza granicami kraju. Opieramy się na doświadczeniu zdobytym we współpracy międzynarodowej w krajach unii europejskiej. Dokonujemy weryfikacji potencjalnego pracodawcy, sporządzamy tłumaczenia dokumentacji rekrutacyjnej oraz wspieramy w wykorzystaniu pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES.

 

Zainteresowanych pracą za granicą w państwach członkowskich UE/EOG jest dostępna krajowa strona internetowa EURES www.eures.praca.gov.pl, na której można znaleźć informacje dotyczące:

 • aktualnych wydarzeń EURES w całym kraju – targach pracy, warsztatach, seminariach i konferencjach,
 • sposobów poszukiwania ofert pracy pracodawców zagranicznych zainteresowanych rekrutacją polskich pracowników,
 • okresów przejściowych w dostępie do rynków pracy państw UE/EOG, praktycznych porad, jak szukać pracy za granicą.

 

Oferujemy tłumaczenia tłumaczy przysięgłych z języka niemieckiego, angielskiego oraz francuskiego.

 

W związku z rosnącym zainteresowaniem podjęciem pracy w Niemczech, Austrii oraz Szwajcarii, Stowarzyszenie SZANSE oferuje pełen pakiet usług związanych z przygotowaniem wyjazdu do pracy:

Dla osób prywatnych:

 • Pomoc w wyszukaniu ofert pracy
 • Przygotowanie profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego w języku niemieckim
 • Prowadzenie rozmów i negocjacji z przyszłymi pracodawcami
 • Tłumaczenie niezbędnych dokumentów
 • Prowadzenie korespondencji w języku niemieckim
 • Intensywna nauka języka niemieckiego (zajęcia indywidualne i grupowe)
 • Pomoc w znalezieniu zakwaterowania w Niemczech/Austrii/ Szwajcarii

Dla firm:

 • Przygotowanie profesjonalnej oferty firmy
 • Nawiązanie kontaktów handlowych z kontrahentami
 • Prowadzenie rozmów i negocjacji
 • Tłumaczenie wszelkich wymaganych dokumentów
 • Prowadzenie korespondencji handlowej
 • Intensywna nauka języka niemieckiego (zajęcia indywidualne i grupowe)

 

Ze względu na specyfikę zleceń, ceny za tłumaczenie dokumentów aplikacyjnych, rozmów telefonicznych oraz ofert handlowych firm wyceniane będą indywidualnie.

Od 1 maja 2011 roku Niemcy oraz Austria po siedmioletnim okresie przejściowym otworzyły rynek pracy dla pracowników z nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Dla pracowników z Polski nie jest już wymagane uzyskanie pozwolenia na pracę w tych krajach oraz obowiązuje zasada swobodnego przepływu pracowników.

Według informacji Federalnej Agencji Pracy w Niemczech, najwięcej miejsc pracy czeka w tym kraju na wysoko wykwalifikowanych pracowników z branży budowlanej oraz specjalistów w zawodach technicznych, inżynierów i architektów oraz IT / E-Commerce. Na zatrudnienie mogą także liczyć pracownicy w branży hotelarskiej, gastronomii oraz opiekunowie osób starszych. Według danych demograficznych w ciągu najbliższych kilku lat konieczne będzie w Niemczech zastąpienie kadry około 50.000 lekarzy i pielęgniarek, którzy stopniowo wchodzą w wiek emerytalny. Z raportu firmy doradczej McKinsey wynika, że do 2020 roku w Niemczech będzie brakować nawet 2 mln pracowników.

Analogiczna sytuacja ma miejsce w Austrii, która na tle innych państw Unii Europejskiej zajmuje drugie (po Holandii) miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia (3,8%, przy średniej europejskiej wynoszącej 9,6%, Eurostat, lipiec 2010 r.). Według danych Ministerstwa Pracy w Austrii, u austriackich pracodawców jest obecnie od 15-25 tysięcy wolnych miejsc pracy w zawodach inżynierskich, a także w turystyce, hotelarstwie i gastronomii. Pracownicy z Polski mogą również podejmować pracę w Szwajcarii.