„Kompas wyborczy” wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Obywatele dla Demokracji

W dniu 15.10.2014r. Stowarzyszenie Szanse złożyło wniosek na dofinansowanie projektu pn. „Kompas wyborczy” w partnerstwie z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowany z tzw. Funduszy EOG (funduszy norweskich). Projekt zakłada utworzenie platformy internetowej pełniącej rolę kompasu wspomagająca proces głosowania i określenia preferencji wyborców umożliwiając przez to świadomy udział w wyborach do parlamentu RP w 2015r.,oparty na merytorycznej wiedzy o kandydatach/partii (informacji zebranej przez Stowarzyszenie Szanse i partnera- Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). Elementem wspierającym będą działa łania promocyjne (internet,Akademickie Dni Aktywności Politycznej itp) uświadamiające szczególnie ludzi młodych, iż ich decyzje i udział w wyborach to narzędzie zmian i forma wpływu na rządzących. Przewidywana wartość projektu to 390 tyś. PLN, z czego wkład własny to kwota 40 tyś PLN.