Realizacja projektu pn. „Współpraca międzysektorowa na rzecz rozwoju województwa podkarpackiego” zakończona

W dniu 30 czerwca 2014r. zakończyła się realizacja projektu pn. „Współpraca międzysektorowa na rzecz rozwoju województwa podkarpackiego” współfinansowanego z FUNDUSZU STUDY TOUR (Swiss Contribution).

Celem projektu był wzrost rozwoju  regionu głównie  w gospodarczym i społecznym aspekcie poprzez nawiązanie współpracy z partnerami z Niemiec (DE) i Szwajcarii (CH) w tym zwłaszcza wymiana doświadczeń i informacji dotyczących sprawdzonych rozwiązań, dobrych praktyk i metodologii wypracowanych w tych państwach dotyczących współpracy międzysektorowej (NGO, instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego), co stanie się czynnikiem pobudzającym rozwój regionalny w województwie podkarpackim.

Projekt podzielony był na 3  kluczowe etapy:

  1. Wizyta studyjna przedstawicieli wnioskodawcy w DE
  2. Wizyta studyjna wnioskodawcy w CH
  3. Prezentacja dobrych praktyk współpracy międzysektorowej doświadczeń DE i CH i próba przeniesienia ich na grunt Polski podczas konferencji, która zostanie zorganizowana w Rzeszowie, poprowadzona będzie przez ekspertów z DE i CH.