„Blisko nas -osoby starsze – II edycja” kolejny wniosek złożony w ramach PO FIO

Również 07.03.2014r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Bilsko nas -osoby starsze -II edycja”. Projekt złożono w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i jest to kolejna inicjatywa partnerska podjęta przez stowarzyszenie. Zakłada ona kontynuację i rozszerzenie działań Centrum Wsparcia Osób Starszych przez Spółdzielnię SARTA, a w jej ramach planuje się powołanie Lokalnego Partnerstwa na rzecz osób starszych. Przyczyni się ono do rozpowszechnienia podjętych działań i dotarcia do osób najbardziej potrzebujących. Aby obniżyć koszty wsparcia oraz zdobyć niezbędną wiedzę do  świadczenia usług opiekuńczych na wysokim poziomie planuje się przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla 30 wolontariuszy.