Zmiana nazwy Stowarzyszenia!

Stowarzyszenie w dniu 27 marca 2014 dokonały zmiany nazwy ze Stowarzyszenia Równe Szanse na Stowarzyszenie Szanse. Wszelkie pozostałe dane nie uległy zmianie. Cele statutowe również pozostają niezminione. Poprzednia strona stowarzyszenia ulega likwidacji dlatego wszelkie dane historyczne nie będą dostępne sprzed dnia zmiany nazwy.