„Aktywni społecznie – III edycja” Partnerstwo Stowarzyszenia Szanse i Spółdzielni Socjalnej SARTA

07.03.2014r. Stowarzyszenie Szanse aplikując o środki Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich złożyło wniosek pn. „Aktywni społecznie – III edycja” w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną SARTA. Projekt zakłada kontynuację działań realizowanych w ramach dwóch poprzednich edycji projektu.