Stowarzyszenie SZANSE realizuje projekt z Programu PO WER

Projekt p.t. „Wiedza, Kompetencje, Innowacje” – Rozwój Stowarzyszenia Szanse dzięki doskonaleniu umiejętności kluczowych członków, poprzez ich udział w kursach i job shadowing w instytucjach szkoleniowych w krajach UE.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) to następca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji poprowadzi projekty wspierające m.in. mobilność kadry edukacji szkolnej, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych, mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego i pozaformalnej edukacji dorosłych. Projekty realizowane są na  zasadach obowiązujących w programie Erasmus+.

Źródło:http://www.power.frse.org.pl/

www.dreamsart.pl