Projekt „Wiedza, kompetencje, innowacje” – kurs języka angielskiego na Malcie.

W dniach od 20.05 do 31.05.2019, 5 osób, (3 uczestniczki, 2 uczestników), będących członkami Stowarzyszenia SZANSE uczestniczyło w ramach Projektu „Wiedza, kompetencje, innowacje” w kursie języka angielskiego w szkole językowej „am Language Studio” w miejscowości Sliema na Malcie. Kurs odbywał się w małych międzynarodowych grupach. Był to kurs tzw. „kombinowany”, tzn. oprócz tradycyjnych, kilkugodzinnych zajęć z nauczycielem, zawierał również indywidualne lekcje z lektorem. 

(Więcej na temat specyfiki kursów języka angielskiego w szkołach językowych na Malcie w publikacji Learn English in Malta!!!)

www.dreamsart.pl