Projekt „Wiedza, kompetencje, innowacje”

Z zadowoleniem informujemy o zatwierdzeniu  do realizacji Projektu p.n. „Wiedza, kompetencje, innowacje” – Rozwój Stowarzyszenia Szanse dzięki doskonaleniu umiejętności kluczowych członków, poprzez ich udział w kursach i job shadowing w instytucjach szkoleniowych w krajach UE.

Projekt składany był w ramach Programu Erasmus+ , a realizowany będzie ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłychFundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

www.dreamsart.pl